Kazys Daugėla | Kelionė | 2012 II-III

 

KAZYS DAUGĖLA gimė 1912 m. Radviliškyje.

1936 m. baigė Vienos aukštąją žemės ūkio mokyklą, įgydamas inžinieriaus kultūrtechniko specialybę. 1937–1941 m. dirbo Žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamente kultūrtechniku, o vėliau – referentu, trejus metus mokytojavo Kėdainių aukštesniojoje kultūrtechnikos ir geodezijos mokykloje.

1944 m. rudenį išvyko į Austriją, o nuo 1945 m. apsigyveno Bavarijoje, Kempteno stovykloje. Čia jis mokytojavo stovyklos lietuvių gimnazijoje, dėstė suaugusiems užsienio kalbas, vedė fotografijos kursus. 1949 m. persikėlė į JAV, iš pradžių apsistojo Mančesteryje, vėliau – Bedforde. Dirbo Davisono bendrovėje rangovu, inžinieriu projektuotoju.

Fotografuoti pradėjo studijų metais. Nuo 1937 m. dalyvavo parodose ir konkursuose. Kaune vykusiuose Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos fotosekcijos rengiamose konkursinėse parodose jaunam inžinieriui už nuotraukas buvo skiriamos premijos.

Karo metais Kempteno stovykloje fiksavo tremtinių gyvenimo akimirkas: buitį, darbą ir poilsį, šventes, mokslą ir sportą. Nuo 1952m. JAV fotografijos draugijos narys, dalyvavo kasmetinėse išeivijos fotografų parodose Čikagoje.

Niekada nenutraukė ryšių su Lietuva. 1988 m. savo fotografijų parodą eksponavo Kauno fotografijos galerijoje, vėliau ji buvo perkelta į Fotografijos muziejų Šiauliuose. 1992 m. surengė parodą „Statybos Lietuvoje ir Amerikoje“, o 1995 m. rugsėjo 22 d. Fotografijos muziejuje vyko parodos „Veidai ir vardai“ atidarymas bei to paties pavadinimo albumo, kurio autoriai Kazys Daugėla, Algimantas Kezys ir Vytautas Maželis, pristatymas. 1992 m. išleido knygą „Išeiviai iš Lietuvos“, kuri 1993 m. Baltijos šalių knygos meno konkurse Rygoje pelnė net du diplomus – už albumo dizainą ir fotografijų meniškumą.

Nuo pat Fotografijos muziejaus įkūrimo padėjo jam informuoti apie lietuvių išeivijos fotografus ir parodas, atsiuntė labai vertingą 20 tomų fotografijos enciklopediją, „Kodak“ leidyklos išleistų vadovėlių seriją apie fotografiją, jos meną ir techniką. Muziejui padovanojo didžiąją savo fotoarchyvo dalį – fotografijų, skaidrių, negatyvų ir medalių. Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos garbės narys.

Mirė 1999 m.

Parengta pagal leidinius: Kazys Daugėla. Fotografijų parodos katalogas, sud. P. Kačiulienė. Vilnius, 1989 ir Kazys Daugėla. Užjūrio veidai ir vaizdai. 1995.

 

KAZIO DAUGĖLOS (1912–1999) KŪRYBOS PARODA „KELIONĖ“ GALERIJOJE „KUNSTKAMERA“

 

Parodoje pavadinimu „Kelionė“ pristatoma virš 60 autentiškų fotografijų, kuriose užfiksuoti skirtingi fotografo Kazio Daugėlos gyvenimo bei kūrybos laikotarpiai: iš prieškario Lietuvos, perkeltųjų asmenų (DP) stovyklos Kemptene (Vokietijoje), taip pat kelionės laivu į JAV metu darytos nuotraukos bei pokarinės, JAV sukurtos nuotraukos iš statybų aikštelių.

 

Apie K. Daugėlą Janas Bulhakas yra pasakęs: „jis galvoja fotografuodamas“.Šio autoriaus nuotraukos jaudina „dvasingu paprastumu“, pastebi ir A. Sutkus: „<…> atkreipi dėmesį į paprastumą. Kaip paprastai nufotografuotas peizažas, žmogus. Tačiau kiek tame paprastume dvasingumo. To galėtume pasimokyti iš autoriaus, kad įamžintume savo krašto gyvenimą taip, kad ateinančios kartos ne tik matytų, bet ir jaustų, kuo mes gyvi šiandien“. Karo metais fotografas Kempteno stovykloje fiksavo tremtinių buitį, darbą ir poilsį, šventes, mokslą ir sportą – šios nuotraukos sudaro itin vertingą kūrybinio palikimo dalį, turi istorinę vertę, yra bene, vienintelė išsami medžiaga, papildanti lietuvių tautos likimo dokumentiką.

 

Kazys Daugėla gimė 1912 m. vasario 23 d. Radviliškyje. 1930 m. baigė Šiaulių gimnaziją, vėliau, gavęs valstybės stipendiją, studijavo Vienos aukštojoje žemės ūkio mokykloje, ten 1936 m. įgijo inžinieriaus kultūrtechniko diplomą. Grįžęs į Lietuvą, 1937-1941 m. dirbo žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamente kultūrtechnikos inžinieriumi, vėliau referentu. 1944 m. rudenį išvyko į Austriją, nuo 1945 m. apsigyveno Bavarijoje, Kempteno stovykloje. 1949 m. persikėlė į JAV, gyveno Mančesteryje, Bedforde.

 

K. Daugėla fotografuoti pradėjo studijų metais. Nuo 1937 m. dalyvavo parodose ir konkursuose. Kaune vykusiose Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos fotosekcijos rengiamose konkursinėse parodose už nuotraukas buvo gavęs premijų. 1939 m. Vokietijoje rengtame  tarptautiniame „Roleiflekso“ konkurse, kuriame buvo pristatyta 35 000 nuotraukų, o atrinkta tik 195, pateko ir K. Daugėlos nuotrauka (Molėtų paežerės vaizdas). Nuo 1952 m. – Amerikos fotografų draugijos narys, nuo 1992 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės narys. Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos garbės narys.

 

K. Daugėla niekada nenutraukė ryšių su Lietuva – nuo pat Fotografijos muziejaus įkūrimo Šiauliuose teikė vertingos informacijos apie lietuvių išeivijos fotografus ir parodas, muziejui padovanojo didžiąją savo fotoarchyvo dalį. Dalyvavo daugiau nei 100 tarptautinių fotografijos parodų. Surengė individualių parodų Lietuvoje ir JAV.

 

Paroda galerijoje „Kunstkamera“ atvira lankytojams nuo š. m. vasario 23 d. iki kovo 10 d.