ART VILNIUS'21 | S. Maslauskaitė | V. Paukštelis

12-oji šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’21” meno gerbėjus į parodų ir kongresų centrą „Litexpo”  šiais metais kviečia spalio 15-17 dienomis.

Galerija „Kunstkamera“ 2021 m. Art Vilnius mugėje savo stende (5.15) pristato dviejų menininkų – Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės ir Viktoro Paukštelio – paskutinių metų kūrybą.

Stendas padalintas į dvi atskiras dalis, skirtas abiems autoriams, bet iš tiesų, juos vienija bendra ašis. Jeigu reikėtų duoti vienijantį pavadinimą ekspozicijai, tai būtų: „Celė“.

Sigitos atveju, tai būtų vienuolio celė, kurioje vyksta nematomas, labai intensyvus dvasinis vienuoliškas gyvenimas: malda į acheiropitines (ne-žmogaus-rankomis-sukurtas) ikonas, atgaila, klūpojimas, ekstazė, egzaltacija, tylus pokalbis.

Viktoro atveju, tai vienišiaus, netektį išgyvenusio žmogaus celė, kurioje vyksta giliausi pasinėrimai į praeitį, iš kurios iškyla brangių žmonių veidai, kurie sąveikauja nuo aštraus, realaus buvimo šalia jausmo, iki kontūrų netekimo ir išnykimo. Tai celė, kurioje atsisveikinama su praeitimi. Vardan ateities.

Tapytoja, dailėtyrininkė Sigita Maslauskaitė gimė 1970 m. gruodžio 22 d. Vilniuje. 1996 m. baigė Vilniaus dailės akademiją (tapybą). Nuo 1996 m. dalyvauja parodose. 1997–2000 m. studijavo bažnytinį paveldą Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. 2001–2009 m. dirbo Vilniaus arkivyskupijos menotyrininke. Nuo 2003 m. dėsto Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre. Nuo 2009 m. Bažnytinio paveldo muziejaus Vilniuje direktorė, kuruoja bažnytinio meno parodas. Nuo 2010 m. tarptautinės paminklų ir vietovių tarybos (ICOMOS) narė. Parašė monografiją „Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI–XVIII a. “ (2010 m.), katalogo „Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje” (su N. Markauskaite, 2009 m.) viena sudarytojų. 2013 m. ir 2017 m. pelnė valstybės stipendiją, skirtą kultūros ir meno kūrėjui; 2015 m. apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Viktoras Paukštelis yra jaunosios kartos lietuvių tapytojas, gimė 1983 m. Vilniuje. Šiuo metu gyvena ir kuria Vilniuje. Nuo 2011 m. aktyviai dalyvauja parodose, yra surengęs aštuonias personalines parodas, dalyvavo grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Dailininko kūrinių yra MO muziejuje (LT), privačiose Lietuvos ir užsienio kolekcijose.
   2020 m. įgavo tapybos specialybės Magistro laipsnį, Vilniaus dailės akademijoje. 2009–2012 m. rezidavo Paryžiuje menininkų rezidencijoje (Cité Internationale des Arts de Paris). 2017 m. pelnė Vilniaus Rotary klubo premiją, 2016 m. – VDA  Justino Vienožinskio premiją.
   V. Paukštelis kūrybinių inspiracijų semiasi iš daugialypio kultūrinio lauko. Kūryboje jis jungia meno istorijos, šiuolaikinės tapybos, kino, fotografijos, literatūros parafrazes ir autobiografinius elementus. Menininko kūryboje aktuali kultūrinės atminties, jos įtakos kasdienybei ir kūrybai tema. Pastarąją jis apmąsto analizuodamas sąmonės vaizdinių ir tapomų vaizdų prigimtį – kiek jie priklauso universaliai vaizdinijai ir kiek individualios atminties archyvui. Kurdamas analizuoja, ar įmanoma nubrėžti ribą tarp to, kas atsimenama kultūriškai ir to, kas asmeniškai, kokiais būdais asmeniniai prisiminimai persipina su kolektyviniais.