Pranas Gailius | Liuksemburgo sodai | 2012 IV

 

PRANAS GAILIUS - lietuvių dailininkas (tapytojas, grafikas), kuriantis ir gyvenantis Prancūzijoje. 

Gimė 1928 m. Mažeikiuose. Per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė iš Lietuvos.

1945 m. apsigyveno Strasbūre, piešimo mokėsi Taikomosios dailės mokykloje. 

1950 m. studijavo F. Ležė (Fernand Léger) meno akademijoje, nuo 1953 m. – Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje Paryžiuje. Dalyvavo daugelyje parodų užsienyje (Berlyne, Miunchene, Štutgarte, Čikagoje, Tokijuje, Ženevoje ir kt.); retrospektyvinė kūrybos paroda surengta 2005 m. Lietuvos dailės muziejuje.


APIE KŪRYBĄ:

Šiandien P. Gailius – vienas kūrybingiausių lietuvių išeivijos dailininkų, išaugęs ir subrendęs kaip menininkas garsiojo Léger pamokose, muziejų salėse, nuolat sūkuriuojančioje Paryžiaus dailės apsuptyje. Savo kūryboje įkūnijęs pačią lietuviškosios pasaulėjautos dvasią, Gailius suteikė jai modernistinę raiškos formą. Ankstyvojoje tapyboje siekta abstrakčios formos plastinio raiškumo (ciklas „Intrauros“ 1965), vėliau išryškėjo japonų kaligrafijos įtaka, minimalistinė raiška („Šešėliuotos aukštumos“ 1985). Grafikos kūriniai pasižymi kontūro ekspresija, jie aiškių siluetų, dinamiškų linijų. Menininko ieškojimai atvedė į abstrakčias tapybos, akvarelės, grafikos formas.
P. Gailius taip pat sukūrė unikalių dailininko knygų, nuliejo akvarelių, sukūrė taupia, spontaniška raiška išsiskiriančių piešinių. Kūryba turi abstrakčiojo ekspresionizmo bruožų, vyrauja poetinė nuotaika, yra šiek tiek tautodailės įtakos.

Parengta pagal: LDM dailininkų duomenų bazę, R. Urbonienės straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (t 5., Vilnius, 2004) ir retrospektyvinės Prano Gailiaus kūrybos parodos katalogą „Pranas: vaizdinės abstrakcijos“, sudarytoja R. Urbonienė, Vilnius: LDM leidykla, 2005.

„Gaivalingame Gailiaus mene jausmo su kaupu, o jo raiškos būdai – ne vien formos eksperimentai. Gailiaus paveikslai – tai dinamiška ir gyvybinga abstrakčios pasaulėjautos tapyba, išradingai transformuojanti tikrovę.“

R. Urbonienė,  retrospektyvinės Prano Gailiaus kūrybos parodos katalogas „Pranas: vaizdinės abstrakcijos“, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005, p. 14.

gin-right:21.45pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;background: white'>K. Daugėla niekada nenutraukė ryšių su Lietuva – nuo pat Fotografijos muziejaus įkūrimo Šiauliuose teikė vertingos informacijos apie lietuvių išeivijos fotografus ir parodas, muziejui padovanojo didžiąją savo fotoarchyvo dalį. Dalyvavo daugiau nei 100 tarptautinių fotografijos parodų. Surengė individualių parodų Lietuvoje ir JAV.

 

Paroda galerijoje „Kunstkamera“ atvira lankytojams nuo š. m. vasario 23 d. iki kovo 10 d.

 

PRANO GAILIAUS „LIUKSEMBURGO SODAI“ 

 

Pranas Gailius – vienas kūrybingiausių išeivijos menininkų, jau daugiau nei šešis dešimtmečius gyvenančių ir kuriančių Paryžiuje. Paryžius, jo atmosfera stipriai įtakoja Gailiaus kūrybą. Savo abstrakčiose kompozicijose jis žaismingai, poetiškai perteikia vaizdą, spalvas. P. Gailiaus parodos eksponuotos Berlyne, Miunchene, Štutgarte, Čikagoje, Tokijuje, Ženevoje ir kt. Šioje parodoje atsiveria puiki proga iš arčiau susipažinti su ankstyvaisiais dailininko darbais. Parodoje taip pat bus rodoma filmuota medžiaga apie Praną Gailių.

Parodoje „Liuksemburgo sodai“ – pristatomas niekur nerodytas 1952-1958 metų Prano Gailiaus tapybos darbų ciklas, išsiskiriantis jaunatviška nuotaika bei linksmu, ryškiu koloritu. Beveik visi parodoje eksponuojami kūriniai sukurti Paryžiuje, Liuksemburgo sode į kurį dailininkas eidavo kartu su savo draugu kompozitoriumi Pierre‘u Migaux. Tai buvo mėgstama pasivaikščiojimų vieta. Drauge ten praleista daug laiko pleneriškai fiksuojant sodo gyvenimą. Tai buvo miesto gyvenimas, bet drauge be to skubraus gatvės ritmo. Šio ciklo piešiniuose iškyla kasdieniški gyvenimo vaizdai: moterys su vaikų vežimėliais, besibučiuojančios porelės, laikraščius skaitantys miestiečiai, žaidžiantys vaikai. Tai buvo linksmas, studentiškas laikas, žmonės besąlygiškai džiaugėsi taikiu gyvenimu.

Kaip prisimena pats Pranas: „Migaux buvo labai turtingos šeimos atžala, aš – visiškai be nieko, ir mes kartu durnavodavom ieškodami panų ir džiaugdamiesi gyvenimu nuo ryto iki vakaro“. Tačiau, kaip pastebi parodos kuratorė Simona Makselienė: „tai nebuvo atsitiktiniai darbai: juose, kad ir sąmoningai to nereflektuojant, buvo sprendžiami tam tikri meniniai uždaviniai, visų pirma – kompozicijos, erdvės perteikimo. Pats Pranas dabar labiausiai vertina tuos šio ciklo darbus, kuriuose geriausiai pavyko perteikti erdvę. Reikia turėti omeny, kad visi šio ciklo darbai yra nedideli, kai kurie – netgi maži, tad erdvės perteikimo uždavinys mažame formate yra sudėtingas iššūkis, kurį Pranas ir siekė įveikti šiame cikle.“

Dailininkas (tapytojas, grafikas) – Pranas Gailius gimė 1928 m. Mažeikiuose. Per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė iš Lietuvos. 1945 m. apsigyveno Strasbūre, piešimo mokėsi Taikomosios dailės mokykloje. 1950 m. studijavo F. Ležė (Fernand Léger) meno akademijoje, nuo 1953 m. – Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje Paryžiuje. Retrospektyvinė dailininko kūrybos paroda Lietuvoje pirmą kartą surengta 2005 m. Lietuvos dailės muziejuje. P. Gailiaus kūrinių yra įsigiję Prancūzijos modernaus meno centras, Nacionalinė Prancūzijos biblioteka, Lietuvos muziejai bei kolekcininkai iš įvairiausių pasaulio šalių.

Paroda galerijoje „Kunstkamera“ veiks nuo š. m. balandžio 13 d. iki gegužės 12 d.