Stasys Eidrigevičius l Pratęsti paveikslai l 2014

 

Dailininkas (tapytojas, grafikas, tarpdisciplininio meno kūrėjas) Stasys Eidrigevičius gimė 1949 m. liepos 24 d. Mediniškiuose (Panevėžio r.). 1968 m. baigė S. Žuko taikomosios dailės technikumą Kaune, 1973 m. – Lietuvos dailės institutą (Jono Švažo mokinys). Nuo 1980 m. gyvena Varšuvoje. Nuo 1969 m. dalyvauja dailės parodose.  Surengė apie 100 individualių parodų įvairiose šalyse; Lietuvoje – 1993, 1996, 2000, 2002, 2011. Kuria ekslibrisus, plakatus, knygų iliustracijas, scenografiją, koliažus, fotografiją, skulptūrą ir t.t. Iliustravo apie 40 knygų (daugiausia vaikams): V. Žilinskaitės „Robotas ir peteliškė“ (1978); Z. Batko „Atgalios“ („Z powrotem“, išleista Varšuvoje), E. T. A. Hofmano „Aukso puodas ir kitos istorijos“ (abi 1985), Š. Pero „Batuotas katinas“ („Le Chat botté“, 1990, išleista Ciuriche), A. Ramachanderio „Mažoji kiaulytė“ („Little Pig“, 1992, išleista Londone), K. Baumano „Alkanasis“ („The Hungry One“, 1993, išleista Ciuriche ir Niujorke). Varšuvos teatre „Studio“ pastatė spektaklį „Baltas briedis“ (1993). Medinis zmogus – 2007m. Kuria performansus, menines akcijas, instaliacijas („Kelias“ – 1992, „Šulinys“ – 1993, „Ratai“ – 1995, „Erotikos“ – 1997, „Lietus“ – 2000). Sukūrė unikalius dailės žanrus – kaukes ir vadinamuosius sielvartus (smutki). Kūrybos pagrindiniai motyvai – žmogaus vienišumas, susvetimėjimas, liūdesys, susimąstymas. Meninei raiškai būdingi grotesko, paradokso, absurdo elementai, realybės motyvams suteikiama metafiziškumo; ryškūs gimtinės prisiminimai, vaikystės įspūdžiai, Lietuvos kaimo etnografinės realijos. LDM saugomi dailininko darbai: „Atsisveikinimas“ (1973, LDM), „Napalys ir Petras“ (1974, LDM), „Tėvas žydinčiame sode“ (1976, LDM) ir kt. 2011 m. Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje buvo surengta Stasio retrospektyvinė paroda, kurioje buvo parodyti ir skulptūros darbai bei kreatyvinė (režisūrinė, pastatyminė)  fotografija. Lenkų leidykla ABE 2010 išleido albumą „Stasys-60”. Lietuvoje LDS leidykla išleido retrospektyvinį albumą „Stasys” (2011). Stasio dienoraščių knyga „Casa di Stasys“ išleista Varšuvos leidyklos PIW (2008). Japonijoje išleista knyga „100 geriausių Europos ir Amerikos plakatų”, į kurią įtrauktas ir Stasio darbas.  Stasys reguliariai papildo Lietuvos Nacionalinio muziejaus fondus, kur kaupiamas Stasio plakatų archyvas. Panevėžio miesto Petkevičaites Bitės biblioteka kaupia archyvus apie Stasio meninę veiklą Lietuvoje ir pasaulyje. Stasys – žurnalo „Kultūros barai“ redakcinės kolegijos narys ir reguliariai rašantis autorius, besidalinantis su Lietuvos skaitytojais savo pergyvenimais stebint menų panoramą įvairiausiuose žemės gaublio taškuose.

Pelnė apie 40 tarptautinių apdovanojimų, tarp jų: Tarptautinės ekslibrisų bienalės Malborke (Lenkija) garbės medaliai (1973, 1975, 1979), Tarptautinės vaikų knygų parodos Barselonoje Didysis prizas (1986), Tarptautinės plakatų bienalės Lahti (Suomija) Didysis prizas (1989), Tarptautinės plakatų parodos Tojamoje (Japonija) aukso medalis (1994), Lenkų plakato bienalės Katovicuose aukso medalis (1999). Gedimino 4 laipsnio ordinas (2000). 2001 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline premija.

2008 m. S. Eidrigevičius buvo įamžintas šalia Gdansko filharmonijos esančioje Lenkijos žvaigždžių alėjoje. 2010 m. jam suteiktas Vilniaus Dailės akademijos garbės daktaro vardas, o nuo 2012 m. jis yra Rusų meno akademijos garbės narys.Japonijos Otaru mieste veika jo vardo muziejus – „Hiroko Mori & Stasys Museum“. Jacquesas Debsas  sukūrė vaidybinį filmą “Bouzkachi”, kuriame Stasys atlieka keliaujančio dailininko vaidmenį.

 

Apie kūrybą:

S. Eidrigevičius turi labai savitą kūrybinį braižą ir tik jam vienam būdingas meninės išraiškos priemones, kuriose matomi siurrealistiniai grotesko, paradokso bei absurdo elementai. Tačiau tai netrukdo jam savo kūryboje atskleisti ir savo vaikystės įspūdžius, kalbėti apie tėvynės ilgesį bei meilę. Pagrindiniai dailininko kūrybos motyvai – žmogaus vienišumas, liūdesys, susvetimėjimas.

Parengta pagal: A. Simanonytės straipsnį „Kaukės, padedančios atverti sielą“, 2008 rugsėjo mėn. 8, „Amerikos lietuvis“.

 

 

STASYS EIDRIGEVIČIUS. PRATĘSTI PAVEIKSLAI

 

2014 m. kovo20 – balandžio 26 d. Vilniuje, galerijoje “Kunstkamera” (Ligoninės g. 4) veiks Stasio Eidrigevičiaus paroda „Pratęsti  paveikslai“

2011 metais Stasys atvyko į Lietuvą atlikti tai, kas puikiai pažįstama visiems dailės albumų leidėjams Lietuvoje: važiuoti į spaustuvę ir koreguoti spalvas signaliniuose spaudos lankuose būsimam Stasio kūrybos albumui (albumą 2011 m. išleido Dailininkų sąjungos leidykla, sud. R. Rachlevičiūtė, E. Grigoravičienė, dail. J. Jacovskis). Procedūra ilga ir ganėtinai varginanti: laukti, kol spaudėjas parengs eilinę signalinio lanko versiją, o mašina žaibo greičiu pro savo spalvotas dažų sekcijas prasuks ir išspjaus šviežius, spaudos dažais kvepiančius lankus. Tuomet, pasitelkus savo vizualiąją atmintį spaudėjui bandyti nupasakoti, kaip koreguoti vieną ar kitą toną. Minėti signaliniai lakštai neatgulė į makulatūros krūvas ir nebuvo išmesti, o buvo Stasio rūpestingai priglobti ir tapo įkvėpimo šaltiniu. Puslapiuose atspaustos reprodukcijos buvo pieštuku pratęstos ir inkorporuotos į naujus, savarankiškais tapusius paveikslus, kuriems buvo suteikti ir nauji pavadinimai, atspindintys naują turinį. Ypač įdomiais tapo tie puslapiai, kuriuose buvo atspaustos dvi reprodukcijos (dažniausiai tarpusavyje nesusijusios): Stasys jas sujungė, sukurdamas tarpusavio dialogą ir bendrystę viename – naujame – kūrinyje. Galima sakyti, kad ši paroda yra konceptuali ir postmodernistinė, mat joje Stasys dekonstruoja savo darbų pirmines semantines prasmes, tuos darbus „apaugina“ naujom prasmėm, žaidžia pirminiais (atspaustais) ir antriniais (pripieštais) vaizdiniais. Per savo paties citavimą ir prasmės perkūrimą išeinama į naujus prasminius klodus, kurie yra vienu metu ir nauji, ir seni. Žaidimas, citavimas, dekonstravimas ir perkūrimas – tai pagrindinės Stasio pasirinktos raiškos priemonės. Tokiu būdu naujieji kūriniai tampa tarsi viduramžiški palimpsestai – puslapiai iš manuskriptų, kuriuose pirminis tekstas buvo ištrintas tam, kad atsirastų vietos rašyti naująjį tekstą, arba tiesiog senieji tekstai aprašinėti pastabomis, naujais tekstais paraštėse.

Knyga „Stasys /piešiniai / fotografijos / plakatai / paveikslai / simboliai / saitai / paslaptys / žvilgsnis“ buvo apdovanota premija „Meno leidinių ir katalogų“ kategorijoje 2011 m. Gražiausios metų knygos konkurse.

Susitikimas su parodos autoriumi numatomas balandžio pradžioje.

Paroda veiks 2014 m. kovo 20  – balandžio 26 d.

Galerijos darbo laikas: II–V: 10–18 val., VI: 12–16 val.

 

Daugiau informacijos tel. +370 615 29023 / [email protected] / www.kunstkamera.lt