Jonas Buračas | 2010 IX


JONAS BURAČAS (1898-1977)

 

Dailininkas, tapytojas. Gimė 1898 m. Sidariuose (Radviliškio r.). Mirė 1977 m. Kaune.

Fotografo Balio Buračo brolis, akademiko Antano Buračo tėvas. 1927 m. baigė Kauno meno mokyklą. 1929–1930 m. tobulinosi Paryžiuje, Berlyne, Rygoje. 1945–1947 m. dėstė Kauno dailės mokykloje, 1946–1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Nuo 1936 m. dalyvavo parodose.

Nutapė aliejinės tapybos ir akvarelės realistinių kūrinių, vaizduojančių gamtą, architektūros paminklus, miestelius, autoportretų, portretų, sukūrė linoraižinių.

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę.

 

APIE KŪRYBĄ:

„Impresionizmo įspūdžių pagautas, dailininkas ir Lietuvoje paveikslus nuo pradžios iki galo tapo gamtoje, kasdien ir tuo pačiu laiku ateidamas į tą pačią vietą, stebėdamas gamtą, esant panašiam apšvietimui. Geriausiai jam pavyksta pajūrio uosto vaizdai, kur didingas rūstokas gamtovaizdis bei sudėtingas apšvietimas padeda sukurti rimtus, kupinus vidinio susikaupimo peizažus. Juose dailininkas įdomiai sprendžia plenero problemą. (...) Visi šie kūriniai skirtingo stiliaus: vieni imtymūs, impresionistiški, alsuoja turtingu spalviniu žaismu: rūke skęsta laivų kontūrai, spalva ir potėpiais išgaunamas erdviškumas („Klaipėda. Naujasis žiemos uostas“, „Rytas Kauno uoste“), o kiti epiniai.“

Parengta pagal: N. Tumėnienės tekstą leidinyje „Jonas Buračas. Reprodukcijos“ (red. L. Patriubavičienė), Vilnius: Vaga, 1977, p. 5.

 
„Jo peizažai atskleidžia natūralų, ramų, didingą, plačiai išsiskleidusį, ypač vasaros metu, gamtos gyvenimą, jos stichinę galią. Dailininko potėpis priklauso nuo šių vaizduojamųjų objektų - medžių, debesų, žemės, vandens - materialumo. J. Buračo darbų išraiškingumas glūdi pačios gamtos egzistavime - jos materialumo, vidinio gyvenimo ritmo pajutime."

Parengta pagal: parodos katalogą „Jono Buračo tapyba", sud. N. Tumėnienė, Šiaulių istorijos - etnografijos muziejus: Šiauliai, 1981, p. 6

 

2010 m. birželio mėn. Meno rinkos agentūra išleido 5-ąjį Vilniaus aukciono bibliotekos leidinį – dailininko, tapytojo Jono Buračo (1898-1977) kūrybos albumą. Jonas Buračas – vienas talentingiausių Lietuvos peizažistų, akvarelistas, kuriam būdinga atidi gamtos stebėsena, impresionistinis šviesos perteikimas, pagarba natūrai.


Jono Buračo kūryba kurį laiką buvo kiek primiršta, o paskutinių XX a. dailės istorijos įvykių fone – netgi marginalizuota. Tačiau pastaruoju metu stebimas savotiškas jo atradimas. Naująją jo kūrybos vertintojų kartą žavi tikras profesionalumas, tolygiai per visą kūrybos laikotarpį išlaikyta meistrystė, ištikimybė gamtai ir jos pamokoms, primirštoms postmodernizmo eroje. Dabar tokie nuoširdūs, profesionaliai atlikti peizažai yra beveik egzotika – taip niekas nebetapo. Bet tokia tapyba yra ta klasika, iš kurios pravartu pasimokyti ne tik tapytojams, bet ir meno vertintojams ir mylėtojams.

Šiame albume pristatoma dailininko kūryba apima tapybos ir grafikos darbus. Reprodukuojama virš 100 kūrinių nuo ankstyvojo iki vėlyvojo kūrybos periodų.  Knygą galima įsigyti Meno rinkos agentūros biure (Ligoninės g. 4, Vilnius).