Daigai | 2016 IV-V

 

Paroda „Daigai“ – tai grafikos miniatiūrų ir mažųjų formatų – autentiškų atspaudų – rinkinys. Algirdas Petrulis, Mikalojus Povilas Vilutis, Romas Viesulas, Pranas Gailius, Ričardas Vaitiekūnas, Algimantas Švažas, Petras Repšys, Stasys Eidrigevičius, Viktorija Daniliauskaitė – tai tik dalis autorių, kurių yra per penkiasdešimt, pristatomų parodoje.

„Daigai“ - tai kaip atradimo pradžia, užuomazga ir galimybė. Tai pradžia galbūt kažko didingo, arba priešingai, miniatiūra – pasiektas tikslas ir pilnutinai išgyventa mintis.

 

Parodoje pristatomi autoriai:

 Rimas Zigmas Bičiūnas,    Augustinas Virgilijus Burba,

Gražina Cieškaitė,    Viktorija Daniliauskaitė,

Irena Teresė Daukšaitė–Guobienė,    Gražina Didelytė,

Stasys Eidrigevičius,    Pranas Gailius,

Valerijonas Galdikas,    Rimtautas Gibavičius,

Danutė  Gražienė,    KęstutisGrigaliūnas,

Jerzy Hoppen,    Vytautas Ignas,

V. Jauniškis,    Vytautas Jurkūnas (jaun.),

V. Jurkūnas,    Dalia Kasčiūnaitė,

Rūta Viktorija Katiliūtė,    Arvydas Stanislavas Každailis,

Rimvydas Kepežinskas,    Vincas Kisarauskas,

Saulė Kisarauskienė,    Ramunė Kmieliauskaitė,

Antanas Kmieliauskas,   Elvyra Kriaučiūnaitė,

Eglė Kučaitė,    Jonas Kumpis,

J. J. Kuzminskis,    Jonas Kuzminskis,

Pranas Lapė,   Filomena Linčiūtė–Vaitiekūnienė,

Marius Liugaila,   Dalia Mažeikytė,

Žibuntas Mikšys,    Antanas Mončys,

Algirdas Petrulis,    Joana Plikionytė – Bružienė,

Petras Repšys,    Egidijus Rudinskas,

Edmundas Saladžius,    Aloyzas Stasiulevičius,

Jūratė Stauskaitė,   Algirdas Steponavičius,

Algimantas Stoškus,    Nijolė Šaltenytė,

Vytautas Šatas,    Algimantas Švažas,

Roberta Vaigeltaitė,     Ričardas Vaitiekūnas,

Vytautas Valius,    Telesforas Valius,

Erikas Varnas,    Tadas Vėbra,

Ramunė Antanina Vėliuvienė,    Mikalojus Povilas  Vilutis,

Romas Viesulas,    Alfonsas Žvilius.