Pranas Gailius (1928–2015) | In Memoriam | 2017 I

 

PRANAS GAILIUS. IN MEMORIAM

 

2016.12.11 – 2017.01.22

 

Galerijoje Kunstkamera, atidaryta paroda „Pranas Gailius. In memoriam“, prisimenant dailininko mirties metines.

Pranas Gailius (1928-2015) – lietuvių išeivijos dailininkas, mokęsis F. Leger studijoje, kūręs Prancūzijoje. Parodas rengęs Lietuvoje, Paryžiuje, Šveicarijoje, Vokietijoje, JAV, Tokijuje ir kt.

Parodoje pristatomi kūriniai iš skirtingų dailininko kūrybos etapų ir ciklų. Tai puiki proga susipažinti su novatoriška ir nuolat besitransformavusia kūryba. P. Gailiaus kūryba veikiama įvairių šaltinių nuolat kito. Nebuvo nusistovėjusio vieno „kūrybos modelio“ – abstraktesnius ciklus keisdavo figūriniai, šalia tapybos nuolat kurta grafika, koliažai. Kūryboje dominuoja gamtos motyvai: nuo žaismingų erdvės fiksavimų iki ženklinių, redukuotų gestinių išraiškų, neretai primenančių Rytų meno, rašmenų inspiracijas („L‘Hauter d‘ombre“). Neapsiribota peizažu: kurtos variacijos tautosakos („Sielrankšluosčiai“) ar religiniais motyvais, ankstyvojoje kūryboje perinterpretuojami klasikų, modernistų kūriniai („Mauduolės, pagal Cezanne“). Autoriaus ciklai – tai itin gyvo ir nuoseklaus kūrybos proceso rezultatas, o paroda, sutelkdama ciklus į bendrą erdvę, atspindi šios kūrybos dinamiką. 

Paroda „Pranas Gailius. In memoriam“ galerijoje Kunstkamera (Ligoninės g. 4, Vilnius) veiks iki 2017 m. sausio 22 dienos.