KARTOTĖS IR PIRMAVAIZDŽIAI | 2019 I 21– II 16

Sigita Maslauskaitė

Kartotės ir pirmavaizdžiai

2019 m. sausio 21 – vasario 16 d.

 

2019-uosius metus galerija „Kunstkamera” pradeda Sigitos Maslauskaitės personaline paroda „Kartotės ir pirmavaizdžiai”. Parodos ašis – darbai, kurie sukurti remiantis, permąstant, „aproprijuojant” jau sukurtus istorijos eigoje meno kūrinius, dažniausiai religinės tematikos. Taigi, už kiekvieno parodoje esančio darbo yra tam tikras pirmavaizdis, kuris yra permąstomas, perkuriamas, tokiu būdu įrodant jo aktualumą čia ir dabar. Beje, šis veiksmas – pirmavaizdžio atkartojimas – yra būdingas iš esmės visai religinei tapybai, kuri remiasi kartą jau įvykusios sakralios istorijos nuolatiniu atkūrinėjimu, įtvirtinimu dabartyje. Šia prasme religinėje tapyboje neįmanoma sukurti nieko radikaliai naujo, nes bet kokia naujovė paneigtų tradiciją, iškristų iš konteksto. Kuriant svarbu yra atkartoti dabartyje ir dabartinės raiškos priemonėmis, tokiu būdu sakralųjį mitinį faktą įdabartinant, įprasminant šios dienos žiūrovui, šios dienos religinės istorijos, kuri tebesitęsia, dalyviui. Religinė tapyba tampa ne tik tapyba, bet ir tam tikru religiniu ritualiniu aktu, religine praktika.
Kokie tiksliai pirmavaizdžiai slypi už Sigitos kūrinių niekuomet nėra eksplicitiškai nurodoma. Tai gali būti ir bendros religinės ikonografijos scenografijos, ir atviresni ar labiau paslėpti pokalbiai su įvairiais ankstesniais autoriais, nuo barokinių meistrų iki Samuolio.
O kartais Sigita pakeičia savo judėjimo trajektoriją, ir, atvirkščiai, dabarties momentą įsodina į amžinąją istorijos dirvą. Pirmavaizdžiu tampa dabartinės aktualybės nuotrupa: tarkim, Sirijos karo pabėgėlės su vaiku ant rankų nuotrauka, pastebėta laikraštyje ar internete, virsta amžinaja Madona.
Bet kokiu atveju, Sigitos paveiksluose mes jaučiame laiko srovenimą ir galime juo paėjėti tam tikrą atkarpą. Tas laikas kartais būna tiesus ir atsitrenkiantis į galutinį apokaliptinį faktą, o kartais tai yra amžinojo sugrįžimo mitinis laiko ratas. Tuomet nebėra aišku, kas yra pirmavaizdis, o kas – jo kartotė. Juk ta pati kartotė pasitarnaus kažkam kaip pirmavaizdis….

 Paroda veikia iki 2019 m. vasario 16 d.

               Parodos rengėjai kviečia apžiūrėti parodą kartu su autore Sigita Maslauskaite, kuri pati daugiau papasakos apie savo kūrinius:
               sausio 26 d. 13 val.,
               vasario 16 d. 13 val.

           

Daugiau  informacijos:
Meno rinkos agentūra
Vilniaus Aukcionas Galerija Kunstkamera
Ligoninės g. 4, Vilnius, LT–01134

tel. +5 2307 200, mob. +370 615 29023, +370 685 76500,

el. p. [email protected]
Tinklapis: www.menorinka.lt  
www.kunstkamera.lt
Facebook: Kunstkamera
Galerijos darbo laikas: I–V: 10–18 val.,; VI: 12–16 val.

Tapytoja, dailėtyrininkė Sigita Maslauskaitė gimė  1970 m. gruodžio  22 d. Vilniuje. 1996 m. baigė Vilniaus dailės akademiją (tapybą). Nuo 1996 m.  dalyvauja parodose. 1997–2000 m. studijavo bažnytinį paveldą Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. 2001–2009 m. dirbo Vilniaus arkivyskupijos menotyrininke. Nuo 2003 m.  dėsto Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre. Nuo 2009 m. Bažnytinio paveldo muziejaus Vilniuje direktorė, kuruoja bažnytinio meno parodas. Nuo 2010 m. tarptautinės paminklų ir vietovių tarybos (ICOMOS) narė. Parašė monografiją Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI–XVIII a. “ (2010 m.), katalogo Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje” (su N. Markauskaite, 2009 m.) viena sudarytojų. 2013 m. ir 2017 m.  pelnė valstybės stipendiją, skirtą  kultūros ir meno kūrėjui; 2015 m. apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.