Kazys Daugėla | Kūrybos retrospektyva

Biografija

Kazys Daugėla gimė 1912 m. 1936 m. baigė Aukštąją žemės ūkio mokyklą Vienoje (Austrija), įgijo inžinieriaus kultūrtechniko specialybę. 1944 m rudenį išvyko į Austriją, o nuo 1945 m apsigyveno Bavarijoje, Kempteno stovykloje, kur buvo susirinkę nemažai lietuvių tremtinių. (Knyga „40 fotografijų iš lietuvių išeivių gyvenimo Bavarijoje, Kempteno stovykloje. 1945-1949 m.”) Čia jis mokytojavo stovyklos lietuvių gimnazijoje, dėstė suaugusiems svetimas kalbas, vedė fotografijos kursus. 1949 m persikėlė į JAV, iš pradžių apsistojo Mančesteryje, o vėliau - Bedforde. Fotografuoti pradėjo studijų metais. Nuo 1937 m. dalyvavo parodose ir konkursuose. Kaune vykusiuose Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos fotosekcijos rengiamose konkursinėse parodose jaunam inžinieriui už nuotraukas buvo skiriamos premijos. 1939 m. Vokietijoje vyko tarptautinis „Roleiflekso” firmos konkursas, pavadintas fotografų olimpiada. Iš viso pasaulio buvo pristatyta 35 000 nuotraukų, o atrinkta tik 195. Tarp jų -Daugėlos daryta nuotaikinga Molėtų paežerės nuotrauka. Karo metais Kempteno stovykloje fiksavo tremtinių gyvenimo akimirkas: buitį, darbą ir poilsį, šventes, mokslą ir sportą. Nuo 1952 m. - JAV fotografijos draugijos narys, dalyvavo kasmetinėse išeivijos fotografų parodose Čikagoje. 1988 m. savo fotografijų parodą eksponavo Kauno fotografijos galerijoje, vėliau ji buvo perkelta į Fotografijos muziejų šiauliuose. 1992 m. surengė parodą „Statybos Lietuvoje ir Amerikoje”. Išlido knygas „Veidai ir vardai” (drauge su fotografais A.Keziu ir V. Maželiu) bei „Išeiviai iš Lietuvos”, kuri 1993 m. Baltijos šalių knygos meno konkurse Rygoje pelnė net du diplomus - už albumo dizainą ir fotografijų meniškumą.