PERSONAŽAI | 2020 01 14 – 02 15

Neemija Arbit Blatas

Žydų kilmės dailininkas Neemija Arbit Blatas gimė 1908 metais lapkričio 19 d. Kaune.  Dailės mokėsi Kauno meno mokykloje, 1924–1926 m. studijavo tapybą Berlyne, Dresdene, 1926–1932 m. – Juliano (Académie Julian) ir Didžiosios lūšnos (Academie de la grande Chaumiere) akademijose Paryžiuje. 1929 m. tapo jauniausiu vadinamosios Paryžiaus mokyklos (École de Paris), kuriai priklausė Paryžiuje kūrę neprancūzų kilmės dailininkai modernistai, nariu. Blatas bendravo su daugybe garsių menininkų: M. Vlamincku, Ch. Soutine'u, P. Picassu, M. Utrillu, G. Braque'u, H. Matisse'u; nutapė jų portretus, sukūrė jų skulptūras. 1932–1933 m. turėjo privačią galeriją Kaune, tačiau dėl lėšų stygiaus uždarė ir išvyko į Paryžių. 1940 m. apsistojo Niujorke. Blatas nutapė portretų (ir tarpukario Lietuvos inteligentų, ir XX a. garsių pasaulio menininkų), peizažų (daugiausia miesto), natiurmortų, paveikslų skaudžia karo tema, siužetų su cirko, teatro motyvais. Sukūrė litografijų, piešinių tušu. Vedęs garsią Niujorko operos solistę Reginą Resnik, susidomi scenografija. Ir XX a. 8 dešimtmetyje sukuria Niujorko, Venecijos, Lisabonos ir kitų miestų teatrų operos spektakliams dekoracijas, kostiumų projektus. Arbit Blatas sukūrė ir kamerinių skuptūrų, ir monumentų. 1980 m. atidengtas Blato paminklas skirtas Holokausto aukoms atminti Venecijoje, 1981 m. – Paryžiuje, 1982 m. – Niujorke, 2003 m. – Kaune. Dailininkas pelnė įvairių apdovanojimų: Garbės legiono ordinas (Prancūzija), Venecijos miesto garbės aukso ordinas, Masada medalis (Izraelis), Niujorko miesto garbės pilietis, Italijos prezidento ordinas, Paryžiaus miesto Komandoro medalis. 

Dailininkas mirė 1999 m. balandžio 27 d. Niujorke. 2011 m. Vilniuje surengta (vėliau perkelta į Klaipėdą, čia veikė iki 2013 m.) N. Arbit Blato paroda, kurioje pristatyta dailininko našlės R. Resnik Blatas Lietuvos dailės muziejui padovanota jo kūrinių kolekcija.

Parengta pagal Arbitblatas Neemija, in: https://www.vle.lt [interaktyvus]; Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 51–52.

 

Neemija Arbit Blatas | Personažai

2020 01 14 – 2020 02 15

Arbit Blato parodoje „Personažai“ daug dėmesio skiriama teatro dailei. O ką ji reiškė pačiam menininkui, kada ir kodėl ji tapo dominuojančia kūrybos dalimi? Verčiant dailininko kūrybos albumus galima pasakyti, kad Arbit Blato gyvenime teatras neabejotinai buvo svarbus. Ypatingai svarbią vietą užėmė tuomet, kai menininkas vedė žymią operos  solistę Reginą Resnik (1922–2013). Tad Regina tapo ir dailininko mūza, ir operų pastatymų bendraautore. Kartu su žmona (režisiere ir pagrindinių partijų atlikėja ) XX a. 8 dešimtmetyje įvairiuose Europos teatruose pastatė operas: „Elektra“, „Karmen“, „Salomė“, „Falstafas“, „Pikų dama“. Arbit Blatas operos spektakliams kūrė scenografijas ir kostiumų projektus. Tapė paveikslus ir spaudė litografijas su operos solistų įvairiuose vaidmenyse atvaizdais – tai Reginos Resnik, Geraint Evanso ir kitų. Parodoje pristatomas 10 litografijų ciklas su Reginos Resnik vaidmenimis operose „Karmen“, „Elektra“, „Falstafas“, „Aida“, „Borisas Godunovas“, „Dialogai des carmélites“  ir kt.

Parodoje eksponuojami ir du litografijų rinkiniai skirti „Operai už tris skatikus“ – tai 6 veikalo scenos ir 11 litografijų su personažais. Litografijose išryškėja ekspresyvus Arbit Blato braižas, stilistika. Šiuose grafikos lakštuose atsiskleidžia kurta dailininko atmosfera spektakliuose apskritai. „Operos už tris skatikus“ personažus menininko kūryboje galime pamatyti ir kitu formatu – jis sukūrė ir ekspresyvaus silueto skupltūras.

Arbit Blato kūryboje svarbią vietą užima portreto žanras; jis nutapė daug žymių žmonių portretų – tai ir lietuvių tarpukario šviesuolių (Kazio ir Sofijos Binkių, Kipro Petrausko, Petro Vaičiūno ir kt.), ir Paryžiaus mokyklos menininkų, ir kitų pasaulinio garso menininkų (violončelininko Mstislavo Rostropovičiaus, operos solistų Placido Domingo, Luciano Pavarotti, mimo Marcelio Marceau ir kt.). Parodoje eksponuojami ankstyvajame laikotarpyje tapyti portretai – „Berniukas krėsle“, „Vyro su raudona liemene portretas“, „Moters portretas“. Dažnas Arbit Blato darbų „personažas“ – legendinis prancūzų mimas Marcelis Marceau. Jį dailininkas yra ir nutapęs, ir sukūręs kamerinių skulptūrų, ir grafikos darbų. O parodoje pristatome tapytą tušu mimo atvaizdą.

Dažnai dailininkų pavardes žinome iš jų sukurtų chrestomatinių kūrinių, tačiau kaip jie – dailininkai – atrodo, net neįsivaizduojame. Tad Arbit Blato parodoje galima „susipažinti“ su Pablo Picasso, Henri Matisse’u, Pierre Bonnard’u, Fernandu Leger, Chaimu Soutine’u, Jacques Lichitz’u ir kitais Paryžiaus mokyklos (École de Paris) menininkais. Juos dailininkas ne tik portretavo, bet ir artimai su jais bendravo pats būdamas šios mokyklos atstovu.