Leonardas Tuleikis | Maži pastebėjimai | 2021 sausis–vasaris

Leonardas Tuleikis (1939–2014)

„Tiktai didelis reiklumas sau, didelė energija ir neabejotinas talentas, kuris, deja, be darbo neatsiskleidžia, padėjo L. Tuleikiui iškovoti ne tik visuotinį pripažinimą, bet ir – svarbiausia – surasti save, savo kelią, savo temas, formas ir spalvas. Šiandien bet kokioje parodoje L. Tuleikio drobės išsiskiria  gilia, tauria, rimta ir solidžia tapyba, kuriai svetimas pigumas, atsitiktinumai, paviršutiniškumas“.
–Vincas Kisarauskas, „Šiuolaikiniai Lietuvos dailininkai“, 1975 m.

„Išplėtodamas arsininkų menines tradicijas, Leonardas Tuleikis sukuria naują tapybos meno kokybę, savo kūryboje apimdamas abstrahuoto meno laimėjimus, etninės žemaitiškos plastikos elementus ir europinę ekspresionistinio meno tradiciją“.
–Aloyzas Stasiulevičius, iš L. Tuleikio parodos katalogo, 2004 m.

Leonardas Tuleikis gimė 1939 m. Plungės rajone Babrungėnų kaime. Vaikystė prabėgo Plateliuose, kur 1952 m. baigė septynmetę mokyklą. Neramių pokario metų įspūdžiai atsispindi visoje tapytojo kūryboje. 1952–1957 m. mokėsi Telšių taikomosios dailės technikume. Su ten sutiktais bendramoksliais – Romualdu Budriu, Ignu Budriu, Vincu Kisarausku, Donatu Valatka ir kt. – buvo susietas tolesnis dailininko meninis gyvenimas. Penktame kurse piešimą dėstė jaunas dailininkas Aloyzas Stasiulevičius, vėliau apie L. Tuleikį atsiliepiantis kaip apie drąsos nestokojantį, tapybos plastika dramą kuriantį dailininką. 1957–1963 m. L. Tuleikis studijavo tapybą Vilniaus dailės institute (nuo 1990 m. – Vilniaus dailės akademija),o vėliau pats tapo akademijos dėstytoju. Didžiausią poveikį jaunajam Leonardui turėjo prof. Antanas Gudaitis – svarbiausias dailininko mokytojas. Tarp kitų įsimintinų dėstytojų buvo profesoriai: Kazimieras Morkūnas ir Petras Aleksandravičius. Prof. Antanas Gudaitis jauno dailininko kūryba labai domėjosi ir baigus mokslus lankėsi jo dirbtuvėje, stebėjo ir skatino. 1966 m. L. Tuleikis įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą, o vėliau buvo išrinktas į tapybos sekcijos biurą, įsitraukė į bendraminčių būrį, kuriam priklausė Antanas Gudaitis, Jonas Švažas, Jonas Čeponis, Silvestras Džiaukštas, Aloyzas Stasiulevičius, Vincas Kisarauskas, Bronius Uogintas. Nuo 1963 m. gyveno ir dirbo Vilniuje, kur dėstė estetiką Lietuvos edukologijos universitete. 1969 m. išrinktas tapytojų sekcijos pirmininku. 1975–1976 m. stažavosi Italijoje. 1978 metais Leonardui Tuleikiui suteiktas Lietuvos Respublikos nusipelniusio meno veikėjo vardas. Leonardas Tuleikis taip pat apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Per kūrybinio gyvenimo dešimtmečius tapytojas surengė daug personalinių parodų, dalyvavo įvairiose parodose Lietuvoje ir užsienyje: tapybos trienalėse, grupiniuose dailininkų pasirodymuose ir „individualistų“ parodose, žemaičių renginiuose, akvarelių ekspozicijose. Dailininko paveikslai eksponuoti parodose Londone, Varšuvoje, Stokholme, Maskvoje, taip pat Italijoje, Japonijoje, JAV, Vokietijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Estijoje ir kt. Tapytojo kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje, Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Tretjakovo galerijoje, Rusų muziejuje, Tbilisio ir Rygos dailės muziejuose. 2014 m. Taikomosios dailės muziejuje buvo atidaryta retrospektyvinė Leonardo Tuleikio paroda „Tapybos atspindžiai“. Parodoje eksponuota 130 tapybos drobių, sukurtų 1968–2011 m.

– Parengta pagal „Leonardas Tuleikis. Tapyba“, Vilnius, 2010.