Romualdas Lankauskas | Prisimink seną bliuzą... | 2022 m. gegužės 4–birželio 4 d.

Romualdas Lankauskas gimė prieškario Klaipėdoje, kur ir augo, bet po Klaipėdos netekimo su tėvais persikėlė į Žemaitiją. Čia mokėsi ir svajojo tapti dailininku.
Tapyti pradėjo nuo 1961 m. Dalyvauti oficialiose parodose sovietmečiu negalėjo, jo dvi personalines parodos “Vagos” leidykloje ir Miestų statybos ir projektavimo institute valdžia sulikvidavo.
Atgavus nepriklausomybę vėliau dalyvavo tarptautiniame tapytojų seminare Danijoje, Nordborge, taip pat buvo Individualistų grupės įvairių parodų dalyvis. Suruošė personalines parodas Lietuvoje, Suomijoje, Vokietijoje, Anglijoje. Kūrinių yra privačiose kolekcijose Lietuvoje, Suomijoje, Norvegijoje, Anglijoje, Danijoje, JAV,  taip pat Plungės bibliotekoje ir Žemaičių dailės muziejuje. 2017 m. suruošė ne pirmą tapybos parodą Vilniaus “Arkos” galerijoje. Vienas iš pirmųjų Lietuvoje ėmė tapyti abstrakčias kompozicijas. Tai laisvos dvasios, jokiomis dogmomis nesuvaržyta kūryba, ieškant estetinių vertybių ir ekspresyvaus kolorito skambesio.

Kelionė su plunksna ir teptuku

Nežinau kodėl, bet jau vaikystėje po pabėgimo iš užgrobtos gimtosios Klaipėdos ir kiek vėliau, dar besimokydamas gimnazijoje, ėmiau domėtis menu. Matyt tai buvo įgimtas potraukis, lydėjęs mane visą gyvenimą. Jau tada dažnai piešdavau, o vienu metu net buvau pasišovęs važiuoti į Kauno dailės mokyklą. Iš to, deja, nieko neišėjo, nes bičiulis, ten prabuvęs kurį laiką, grįžo namo, kai jį priveikė sunkios gyvenimo ir mokslo sąlygos.
       Taigi atsitiko taip, kad ėmiau labiau domėtis literatūra ir bandžiau rinktis literato kelią, kuris buvo nė kiek nelengvesnis tuometinėmis sąlygomis, nors literatūra jau nebepaleido manęs. Dailę buvau lyg ir gerokai primiršęs. Tačiau, pasirodo, niekur nuo jos negalėjau pabėgti, ypač po to, kai atsirado proga su turistine grupe aplankyti Vakarų Europą ir Modernaus meno muziejų Paryžiuje (Musee d’Art Moderne), kur išvydau žymiausių 20 a. dailininkų kūrinių originalus. Buvau jų sužavėtas. Namie stvėriausi dažų ir teptuko. Skaičiau užsienio kalbomis studijas apie šiuolaikinį meną. Ir jau nesilioviau tapyti. Pajutau, kad be tapybos nebeapsieisiu.
         Žinoma, niekas manęs su abstrakcijos kompozicijomis į parodas neįsileido. Buvau nediplomuotas dailės institute, nesavas ir pašalinis. Tuo labiau, kad abstrakcionizmas buvo laikomas ideologine diversija.
          Tai manęs nesustabdė. Bene 1964 metais suruošiau pirmąją parodą Rašytojų sąjungos klube, paskui „Vagos“ leidykloje (ši LKP CK nurodymu buvo tuoj pat sulikviduota), o leidimo parodai Miestų projektavimo ir statybos institute iš viso negavau. Bet tapybos atsisakyti neketinau. Stengiausi ištrūkti į užsienį, tad vėliau pasinaudojau galimybe aplankyti garsias galerijas ir muziejus Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Portugalijoje, Amerikoje ir Japonijoje, suruošiau parodas Helsinkyje, Kylyje, Noriče (Anglija), bendravau su Lietuvos ir užsienio šalių dailininkais, plėčiau žinias apie meną ir estetiką. Po sovietinio režimo žlugimo su “Individualistų” grupės nariais dalyvavau parodose Lietuvoje ir svetur. Mano paveikslų yra privačose kolekcijose užsienyje, mūsų kolekcionierių rinkiniuose, Žemaičių dailės muziejuje Plungėje ir šio miesto bibliotekoje. Esu apipavidalinęs daugybę savo knygų, tris mokslines knygas Keimbridžo mokslinei leidyklai. 2008 metais „Vaga“ išleido mano tapybos albumą. Kai kada rašiau ir aktualiais dailės klausimais. Aiškinti, ką reprezentuoja mano kompozicijos, manau, neverta, nes ji pati byloja, kokia yra. Menas – paslaptingas nuotykis, bet kiekvienas žiūrovas gali drobes skirtingai interpretuoti, kaip ir muziką, džiazą ar klasiką. Tik norėčiau pabrėžti vieną man svarbų dalyką: spontaniškumą, improvizavimo polėkį ir ypatingą dėmesį koloritui. Mat ta visuma sudaro šios laisvos mano tapybos esmę, todėl paveiksle atsispindi įvairios būties refleksijos – nuotaikų, minčių ir būsenų kaita. O jei žiūrovas kompozicijoje įžiūrės, sakysim, žąsį, kurios ten nėra – nė kiek dėl to nesipiktinsiu.
         Ars longa, vita brevis, teigė romėnai, tad ir mene, kai kūrinys nusisekęs, daug visko telpa ir paieškojus galima surasti, jei toks noras yra, kaip ir įdomioje kelionėje, kuomet dar atsiveria ne vien įspūdingi peizažai. Regimybėje visada slypi ir tai, ko nepastebim iš pirmo žvilgsnio.

Romualdas Lankauskas, 2017 m. sausis

Gyvenimo  ir  kūrybinės  veiklos  aprašymas

Autobiografiniai duomenys

Gimiau 1932 m. Klaipėdoje valstybės tarnautojo šeimoje, vidurinę mokyklą baigiau Plungėje. 1950-53 mm. studijavau Vilniaus universitete, istorijos-filologijos fakultete ir dirbau „Jaunimo gretų“ redakcijoje, bet iš jos komjaunimo CK nurodymu buvau pašalintas kaip nuslėpęs savo socialinę kilmę. Universiteto baigti nepasisekė, mano pavardę išbraukus iš studentų sąrašų. Vėliau kurį laiką dirbau „Literatūros ir meno“, „Šluotos“ ir „Kultūros barų“ redakcijose. Iš pastarosios, LKP CK kultūros skyriui įsakius, dėl ideologinių priežasčių buvau atleistas.
1989 m. subūriau Lietuvių PEN centrą, tapusį Tarptautinio PEN klubo nariu ir aktyviai prisidėjusį prie Lietuvos valstybingumo atstatymo; dalyvavau PEN klubo kongresuose Olandijoje, Kanadoje ir Portugalijoje, taip pat įvairiose tarptautinėse konferencijose ir simpoziumuose Austrijoje, Estijoje, Norvegijoje ir Lenkijoje, daviau interviu radijui, televizijai,skaičiau pranešimus, paskelbiau aktualių straipsnių Vakarų spaudoje. Buvau pirmasis Lietuvių PEN Centro prezidentas.

Kūrybinė veikla
Ji apima maždaug 60 metų laikotarpį, literatūrą ir dailę. Tai knygos vaikams, scenarijus pirmajam lietuviškam filmui, dvi pjesės (pastatytos Panevėžio ir Vilniaus teatruose), daugiau nei 20 prozos knygų, dvi kelionių knygos (Japonija, Vakarų Europa), E.Hemingway kūrybos vertimai, straipsniai ir esė periodikoje svarbiomis kultūros ir visuomeninio gyvenimo temomis. Proza verstalenkų, rusų, vokiečių, anglų, estų, vengrų, danų, latvių ir kitas kalbas.
Dailės srityje dirbu nuo 1961 metų. Nesant galimybės pakliūti į oficialias valdžios kontroliuojamas parodas, jas ruošiau ten, kur tada tik buvo įmanoma, pavyzdžiui, Rašytojų sąjungos klube.
Surengiau personalinių parodų šalyje ir svetur, dalyvavau grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Dalyvavau tarptautiniame tapytojų seminare Danijoje, Nordborge. 1997 m. „Arkos“ galerijoje suruošiau didžiulę retrospektyvinę savo tapybos parodą.
Priklausau žinomai tapytojų grupei „Individualistai“, eksponuoju darbus jos parodose Lietuvoje ir užsienyje. Paveikslų yra įvairiose privačiose kolekcijose Lietuvoje ir keliolikoje užsienio šalių.

Personalinės parodos
1964  Rašytojų sąjungos klubas, Vilnius
1967  Vagos leidykla, Vilnius
1976  Rašytojų sąjungos klubas, Vilnius
1977  Rašytojų sąjungos klubas, Vilnius
1986  Menininkų rūmai, Vilnius
1988  Readers’ Centre, Villa Kivi, Helsinkis, Suomija
1989  Lietuvių kultūros centras, Torontas, Kanada
1989  Lietuvių kultūros centras, Bostonas, JAV
1991  Vilniaus parodų rūmai
1992  Hermann Ehlers Akademie, Kylis, Vokietija
1992  The Grapevine Gallery, Noričas, Anglija
1994  Joensu dramos teatras, Suomija

1997  LDS galerija Arka, Vilnius
2000  LR Užsienio reikalų ministerija, Vilnius
2002   Akademijos galerija, Vilnius

2007  Galerija D‘Arijaus papuošalai, Vilnius

Grupinės  parodos
1988  Paroda ekologine tema, Vilniaus parodų rūmai
1989  Pirmoji Pasaulio žemaičių paroda, Klaipėdos parodų rūmai
1991  Romos dailininkų asociacijos Cento Pittori paroda, via Margutta, Roma, Italija
1993  Individualistų grupės paroda, Klaipėdos parodų rūmai
1994  Individualistų grupės paroda, ŠMC, Vilnius
1994  Antroji Pasaulio žemaičių paroda, Žemaičių dailės muziejus, Plungė
1994  Paroda Keturi iš Vilniaus, Galerija Langas, Kaunas
1996  Tarptautinio meno seminaro dalyvių paroda, Nordborgas, Danija
1997  Individualistų grupės paroda, Šiaulių dailės galerija
1997  Individualistų grupės paroda, Klaipėdos dailės parodų 
rūmai
1998  Individualistų grupės paroda, Lietuvos teatro, muzikos, kino muziejus
1999  Individualistų grupės paroda, Lietuvos Respublikos ambasadoje Londone
1999  Individualistų grupės paroda, Grosvenor House mini galerijoje Gallery Bar, Londonas, Anglija
1999  Individualistų grupės paroda, New Lithuanian Music and Art: a closer look, Royal Academy of Music, Londonas
2000  Individualistų grupės paroda, Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne
2001  Individualistų grupės paroda, Klaipėdos dailės parodų rūmai
2003  Jubiliejinė Individualistų grupės paroda, Vilniaus „Arkos“ galerija
2004  Individualistų grupės paroda, Klaipėdos dailės parodų rūmai
2014  Jubiliejinė Individualistų grupės paroda, Vilniaus Rotušė