Pastelės paroda | Pharmakos | 2022 m. liepos 8–29

Pharmakos (φαρμακός)

Galerija Kunstkamera organizuoja jau trečią grupinę parodą, skirtą pastelės technikos vaizduojamajame mene populiarinimui Šių metų parodos tema – pharmakos

Pharmakos – tai senas graikiškas žodis, reiškiantis vienu metu ir vaistą, ir nuodą. Ta pati medžiaga priklausomai nuo dozės, gali turėti gydančią arba marinančią galią.
Pharmakos yra ir ritualinis terminas, kuriuo įvardijamas vienas dievo Apolono šventės Thargellia, švęstos antikos Atėnuose, dalyvis, būtent – negražiausias, bjauriausias, neigiamas emocijas keliantis bendruomenės žmogus, kuris yra išvejamas iš miesto ar net užmėtomas akmenimis, užplakamas iki mirties, idant tokiu būdu iš miesto būtų išvyta neigiama energija, atlaisvinta vieta teigiamai. Fizinį bjaurumą senovės graikai suvokė kaip visatos tvarkos pažeidimą, o visatos tvarka, kurią sergsti ir Apolonas, turi būti atstatyta per bjaurumo, negrožio, netvarkos naikinimą. Taigi, pharmakos tose šventėse buvo savotiškas atpirkimo ožys, kurį bendruomenė paaukoja pasaulio tvarkos, kosmoso atstatymo labui. Šių dienų akimis žvelgiant – nežmoniškai žiaurus paprotys, vis dėlto, turintis savo religinę-ritualinę plotmę.

Paroda: pastelės meno paroda „Pharmakos“
Parodos vieta: galerija „Kunstkamera“(Ligoninės g. 4, Vilnius)
Parodos laikas: 2022 m. liepos 8–29 d.
Darbo valandos: I–V: 10.00 – 18.30

www.kunstkamera.lt

Bagdonas, Juozas (1911–2005)
Balbieriūtė, Goda (g. 1983)
Čivilytė, Kristina (g. 1977)
Daniūnaitė, Kristina (g. 1975)
Domšaitis, Pranas (1880–1965)
Ercmonaitė, Indrė (g. 1985)
Ivanauskaitė, Daliutė (g. 1958)
Jasenka, Antanas (g. 1965)
Jevdokimovas, Viačeslavas - Karmalita (g. 1946)
Kasiulis, Vytautas (1918–1995)
Krasauskas, Vytautas (g. 1934)
Lapė, Pranas (1921–2010)
Lengvinaitė–Šitikovienė, Jadvyga (1930–2014)
Linčiūtė-Vaitiekūnienė, Filomena (g. 1942)
Maksvytis, Laurynas (g. 1987)
Miliūnas, Juozapas (1933–2016)
Mordasevičius, Kazimieras (Kazimierz Mordasewicz) (1859–1923)
Ničajienė, Rūta (g. 1966)
Ničajūtė, Gertrūda (g. 1998)
Rastenienė, Marija (g. 1948)
Skauronė, Ieva (g. 1978)
Šleivytė, Veronika (atrib.)(1906–1998 )
Tallat-Kelpšienė, Irena (g. 1972)
Teitelbaumas, Solomonas (g. 1972)