VYKSTANTI PARODA
No title Braunas, Georgas (1541–1622, leidėjas), Hogenbergas, Fransas (1535–1588, raižytojas), Vilniaus miesto žemėlapis. Vilna Lithvaniae Metropolis, 1581 (pasirodė Civitates Orbis Terrarium 3 t. „Urbium Praecipuarum Totius Mundi”), Popierius, vario raižinys, akvarelė, 37 x 50,5. Leista Kelne Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002): 110, 111 Lapas „De Polonia sarviatica…” su imaginaciniu Vilniaus vaizdu, 1493, pop., medžio raiž. tekste, 19,2 x 22,4 (lakštas: 42 x 27) Gabriel Bodenehr (vyresnysis 1634-1727); Gabriel Bodenehr (jaunesnysis 1664-1758), Wilna oder Wilda die Haupt–Stadt in Litthauen, [1710], pop., vario raiž., 19 x 31. [Augsburg]: G. Bodenehr Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Bakcho jaunystė (Nr. 13) Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų, (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 31 x 40,4 (klišė), 59,3 x 71,4 (lakštas) Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni incise, AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Pomona (Nr. 23), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., 47 x 49, Sign. AK: Fran. Smuglievicz Pit. Polacco disegno, AD: Marco Carloni Romano incise, AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.), Lubų freskos ir stiuko lipdyba (Nr. 38), Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776–1787), 1776–1787, pop., vario raiž., akv., 47 x 49, Sign. AK: Franc. Smagliewicz, e Brenna disegnorono, AD: Carloni incise, AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Lauvergne, Barthelemy (1805–1871, dail.), Sabatier, Leon Jean–Baptiste (?–1887, litograf.), Vue de Vilna. Prise du côté du Jardin Botanique (Vaizdas į Vilnių iš Botanikos sodo), 1842–1855, pop., litograf., 25,5 x 40,5. Spausta Joseph Lemercier spaustuvėje Paryžiuje Jonas Kazimieras Vilčinskis (J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.), Gubernatūros rūmai (Vues de Wilna: Palais de Son Excellence le Gouverneur Général de Lithuanie et l‘Observatoire de l‘ancienne Université) iš „Album de Wilna“ (2 ser., 5 kn., nr. 57) Litograf. Ph. Benoist, 1845–1875, pop., spalv. litograf., 28,5 x 43 (37 x 48).Leista Lemercier litografijos spaustuvėje Paryžiuje Jonas Kazimieras Vilčinskis (J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.), „Vilniaus albumo“ II serijos 1-ojo sąsiuvinio antraštinis lakštas (Album de Wilna publié par Jean Kazimir Wilczinski), Iš Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1885) „Vilniaus albumo“, II ser., 1 sąs. Litografavo E. Hauger. Spausta Lemercier spaustuvėje Paryžiuje. 1849–1850, pop., chromolitograf., 41 x 29,6 Jonas Kazimieras Vilčinskis (J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.), Žygimanto Senojo laikų šalmas (iš K. Svidzinskio kolekcijos), Iš Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1885) „Vilniaus albumo“, II ser., 4 sąs., No. 39. Litografavo Thurwanfer. Spausta Lemercier spaustuvėje Paryžiuje. 1849–1850, pop., chromolitograf., 46 x 30 Jonas Kazimieras Vilčinskis (J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.), Vilniaus Kalvarijų vaizdas | Widok Kalwaryi pod Wilnem, Iš Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1885) „Vilniaus albumo“, II ser., 1 sąs., Nr. 9. Graveris Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879), pagal Ivano Chruckio (1810–1885) paveikslą. 1849, pop., plieno raiž., 7,3 x 11,2 (lakštas 16 x 10,5). Signatūra klišėje: AC: Ant. Olèsz. d’après le Tableau de J. Chrucki Jonas Kazimieras Vilčinskis (J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.), Vilniaus Šnipiškių priemiesčio vaizdas ir Išganytojo figūra prie Šv. Rapolo bažnyčios | Widok przedmiescia Snipiszek w Wilnie i figura Zbawiciela przy kosciele Sgo Rafala, Iš Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1885) „Vilniaus albumo“, IV ser., 1 sąs., Nr. 4. Graveris E. Finden, pagal Ivano Chruckio (1810–1885) paveikslą. 1849, pop., plieno raiž., 7,6 x 11,4. Leista Paryžiuje, Chardon ainé et Fils spaustuvėje. Signatūra klišėje: AK: Painted on the spot by John Chrucki, AD: E. Finden“ Albertas Žametas (1819–1876, dail.), Louis Pierre Alphonse Bichebois (1801–1850, litograf.), Okolice Wilna. Zakret (Vilniaus apylinkės, Jėzuitų rūmai Vingio parke), Iš J.K. Vilčinskio „Album de Vilna“, II serija, sąsiuv. 1, Nr. 6 (55), 1849, pop., litograf., 18,4 x 26,4 (40 x 56,7). Leista Lemercier litografijos spaustuvėje Paryžiuje. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879), Pranciškus Serafinietis | S. Franciszek Seraficki. Podług obrazu znayduiącego się w Kościele S. Michała pp: Bernardyniek w Wilnie. Malowanego przez Fr: Lexickiego Braciszka Zakonu 00: Bernardynów, około 1664. P. Leksickio (m. 1668 Gardine) paveikslo „Pranciškus Serafinietis“, skirto šv. Mykolo bažnyčiai Vilniuje, reprodukcija plieno raižinyje. Iš J.K. Vilčinskio „Vilniaus albumo“, 4 serija, Nr. 25, dedikuota Konstantinui Nezabitauskui. Spausta Paryžiuje, Drouart grafikos spaustuvėje. 1850, plieno raiž., 20 x 13, Sign. klišėje AD: monograma AO Napoleonas Orda (1807–1883), Vilnius. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto žmonos Barboros Radvilaitės rūmų liekanos. Nugriautos 1828 m. Pagal J. C. Rosio piešinį., Iš Napoleono Ordos Lenkijos istorinių vietovių albumo, ser. II, nr. 77, 1875, pop., tonuota litograf., 29/19,7 x 42/28 Išleista Varšuvoje, Maksimilijono Fajanso litografijos spaustuvėje Konstantinas Gorskis (Gurskis, Konstanty Górski, 1868–1934), Iliustracija Juozapo Ignoto Kraševskio (1812–1887) apysakai „Mistrz Twardowski: powieść z podań gminnych”, Iki 1908, kart., al., 24 x 15, Sign. AD: KGorski Tikėtina, kad šie kūriniai dalyvavo 1910 m. Vilniaus dailės draugijos pavasarinėje parodoje. Adomas Daukša (?) (arba Tyburcijus Chodźka), Vilniaus žemės ūkio ir amatų paroda Botanikos sode 1902 m., 1902, sidabro bromido nuotrauka, 37,8 x 57,5 Kazimieras Stabrauskas (1869–1929), Freskos bažnyčios interjere, ~1911–1913, kart., past., 49 x 67, Sign. AD: K. Stabrowski J. Možejko (XIX a. pab. – XX a. pr.), Adomas Mickevičius, Iki 1914, medis, raižymo įkaitinta adata (?) technika, 24,5 x 20,5 (su aksominiu rėmeliu – 42,5 x 38), Sign. AD: J Možejko, Inskripcija KP: Wilenskie Tow. Artystyczne / katalog VI–tej Wiosennej wystawy obrazòw, Wilno 1914. Pranciškus Jurjevičius (Franciszek Jurjewicz, 1849–1924), Basakojė valstietė, 1901, drb., al., 90 x 60, Sign. AK: F. Jurjewicz / 1901 Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972), Kobieta Wileńska (Vilniaus krašto moteris), XX a. 1 d–metis, pop., past., 68 x 50,8, Sign. AD: Z Romer Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko, 1878–1939), Šventojo Angelo pilis Romoje (Castel Sant‘Angelo), ~1919, pop., akv., 34,5 x 50, Sign. AD: Buyko Roma Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko, 1878–1939), Villa Medici Romoje, 1919, pop., akv., 32,5 x 49, Sign. AK: B. Buyko Rome 1919 Juozapas Kamarauskas (1874–1946), Imperatoriškojo Aničkino dvaro parkas | Садъ Императорскаго Аничковскаго дворца, 1918, pop., piešt., akv., 35 x 24,7 Sign. AD: J. Kamarauskas / 19–VIII–1918, KP: aprašymas ir sign. lenkų ir rusų kalbomis, registro Nr. 550 Juozapas Kamarauskas (1874–1946), Imperatoriškasis Aničkino dvaras | Императорский Аничковскiй дворецъ въ Петрограде, 1918, pop., piešt., akv., 35 x 24,7 Sign. AD: J. Kamarauskas / 19–VIII–1918, KP: aprašymas ir sign. lenkų ir rusų kalbomis, registro Nr. 551 Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, 1864–po 1932), Krymo vaizdas, 1921, drb., al., 89 x 139,5, Sign. AK: Я. Гансон. 1921, AD: Я. Гансон Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen, 1891–1969), Sapiegų rūmai Antakalnyje, 1927, pop., ofortas, akvatinta, 22,4 x 17,8, Sign. AK: Palac Sapiehów na Antokolu, AD (klišėje): JHoppen fec. Vilnae 1927, (pieštuku žemiau AD): Hoppen Walter Buhe (1882–1958), Žydų kapinės Vilniuje, 1916, pop., litograf., 33,2 x 29, Sign. AK (klišėje): W Buhe 1916 G. Schmidt, Vilniaus žydų kapinės (Šnipiškės), 1918, pop., akv., 10,3 x 21,5, Sign. AK: G. Schmit / Wilna 18 Albrecht Kurd (1884–1964), Eine Strasse im Judenviertel zu Wilna (Vilniaus gatvelė žydų kvartale), 1915, pop., litografija, 32 x 23, Sign. AK klišėje: Kurd Albrecht / Wilna 15 Izaokas Dobrinskis (Isaac Dobrinsky, 1891–1973), Šv. Jono gatvė, 1928, pop., past., 28,5 X 20, Sign. AD: 28 /Dobrinsky Kozma Čiuryla (Koźma Czuryło, 1908–1951), Medžioklė (pašautas paukštis), 1937, drb., al. ant fan., 33,4 x 43, Sign. KP: Koźma Czurylo Janas Kačmarkievičius (Jan Kaczmarkiewicz, 1904-1983), Moters portretas, XX a. 3–4 d–metis, pop., piešt., 25,5 x 18, Sign. AK: Jan Kaczmarkiewicz Edwardas Karniejus (Edward Karniej, 1890–1942), Berniuko portretas, 1942, pop., sangv., 39,5 x 31,5, Sign. AK: monograma 1942 Juozapas Horydas (1898 – 1939), Portretas, 1931, pop., past., 33 X 26. Sign. AD: Jozef Horyd Wilno 31 Kristina Vrublevska (Krystyna Wróblewska, 1904–1994), Jurgio Hopeno (Jerzy Hoppen) portetas, 1938, kart., al., 70 x 50, Sign. AD: Kr. Wróblewska 1938 Bari Egizas (1869–1946), Damos su skrybėle portretas, 1938–1946, pop., past., akv., 45,5 x 28,5 (50 x 32,5) Bari Egizas (1869–1946), Moters portretas, 1938–1946, drb., al., 69 x 49. Sign. AD: B. Ikiz Ignacas Pinkas (Ignacy Pinkas, 1888–1935), Vilija, 1929, pop., spalv. litograf., 27 x 33,5, Sign. AK: Ignacas Pinkus Marijonas Kulieša (Marian Kulesza, 1878–1943), Natiurmortas su vaisiais, gėlėm ir puodeliu, 1931, fan., al., 75 x 97, Sign. AD: M. Kulesza 31 Aušros Vartų Dievo Motina, Pagal dail. E. Iskrzyński paveikslą XX a. 3-4 d – metis, pop., poligraf., 49 x 34,5 Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876–1950), Vilniaus panorama, XX a. 4-as d–metis, sid. atsp., 11 x 16 Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876–1950), Bernardinų bažnyčia nuo Bernardinų sodo, XX a. 2–4-as d–metis, atsp. 1941–1943, sid. atsp., 11,5 X 15,7 Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876–1950), Šv.Onos ir Bernardinų bažnyčios ansamblis, 1912-1915, atsp. 1941–1943, sid.atsp., 11 x 16,5 Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876–1950) Šv.Rapolo bažnyčia, XX a. 2–3-as d–metis, atsp. 1937, sid. atsp., 11 x 15,5 Kazys Daugėla (1912–1999), Vartai prie Kalvarijų bažnyčios, 1939/~1980, pop., sidabro bromido atsp., 27 x 34,8 Reprodukuota in: XX a. Lietuvos fotografijos antologija 1, sud. S. Žvirgždas, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fondas, 2011, p. 148; K. Daugėla, Išeiviai iš Lietuvos, Vilnius: Mintis, 1992, p. 66. Kazys Daugėla (1912–1999), Angelas (Vilniaus bažnyčioje), 1939/~1980, pop., sidabro bromido atsp., 31,2 x 27,1 Lietuvos kariuomenė įžengia į jos amžinąją sostinę Vilnių 1939 m. spalio 28 d., Išleido S. Kuprevičius. „Spindulio“ giliaspaudė. 18 x 27,7 Timonas Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski, 1882–1965), Gėlės vazoje, XX a. 4 d-metis, pop., guaš., 49,5 x 27, Sign. AD: Tymon
No title Braunas, Georgas (1541–1622, leidėjas),
Hogenbergas, Fransas (1535–1588, raižytojas),
Vilniaus miesto žemėlapis. Vilna Lithvaniae Metropolis, 
1581 (pasirodė Civitates Orbis Terrarium 3 t. „Urbium Praecipuarum Totius Mundi”),
Popierius, vario raižinys, akvarelė, 37 x 50,5. Leista Kelne
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002): 110, 111 Lapas „De Polonia sarviatica…” su imaginaciniu Vilniaus vaizdu,
1493, pop., medžio raiž. tekste, 19,2 x 22,4 (lakštas: 42 x 27) Gabriel Bodenehr (vyresnysis 1634-1727); 
Gabriel Bodenehr (jaunesnysis 1664-1758),
Wilna oder Wilda die Haupt–Stadt in Litthauen,
[1710], pop., vario raiž., 19 x 31. [Augsburg]: G. Bodenehr Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Bakcho jaunystė (Nr. 13)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų, (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 31 x 40,4 (klišė), 59,3 x 71,4 (lakštas)
Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni incise, 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Pomona (Nr. 23),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., 47 x 49, 
Sign. AK: Fran. Smuglievicz Pit. Polacco disegno, AD: Marco Carloni  Romano incise, AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.),
Lubų freskos ir stiuko lipdyba (Nr. 38),
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776–1787), 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., 47 x 49, 
Sign. AK: Franc. Smagliewicz, e Brenna disegnorono, AD: Carloni incise, 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma Lauvergne, Barthelemy (1805–1871, dail.), 
Sabatier, Leon Jean–Baptiste (?–1887, litograf.),
Vue de Vilna. Prise du côté du Jardin Botanique (Vaizdas į Vilnių iš Botanikos sodo),
1842–1855, pop., litograf., 25,5 x 40,5. Spausta Joseph Lemercier spaustuvėje Paryžiuje Jonas Kazimieras Vilčinskis (J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.),
Gubernatūros rūmai (Vues de Wilna: Palais de Son Excellence le Gouverneur Général de Lithuanie et l‘Observatoire de l‘ancienne Université) iš 
„Album de Wilna“ (2 ser., 5 kn., nr. 57)
Litograf. Ph. Benoist, 
1845–1875, pop., spalv. litograf., 28,5 x 43 (37 x 48).Leista Lemercier litografijos spaustuvėje Paryžiuje Jonas Kazimieras Vilčinskis (J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.),
„Vilniaus albumo“ II serijos 1-ojo sąsiuvinio antraštinis lakštas (Album de Wilna publié par Jean Kazimir Wilczinski),
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1885) „Vilniaus albumo“, II ser., 1 sąs.
Litografavo E. Hauger. Spausta Lemercier spaustuvėje Paryžiuje.
1849–1850, pop., chromolitograf., 41 x 29,6 Jonas Kazimieras Vilčinskis (J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.),
Žygimanto Senojo laikų šalmas (iš K. Svidzinskio kolekcijos),
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1885) „Vilniaus albumo“, II ser., 4 sąs., No. 39.
Litografavo Thurwanfer. Spausta Lemercier spaustuvėje Paryžiuje.
1849–1850, pop., chromolitograf., 46 x 30 Jonas Kazimieras Vilčinskis (J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.),
Vilniaus Kalvarijų vaizdas | Widok Kalwaryi pod Wilnem,
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1885) „Vilniaus albumo“, II ser., 1 sąs., Nr. 9. 
Graveris Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879), pagal Ivano Chruckio (1810–1885) paveikslą.
1849, pop., plieno raiž., 7,3 x 11,2 (lakštas 16 x 10,5). 
Signatūra klišėje: AC: Ant. Olèsz. d’après le Tableau de J. Chrucki Jonas Kazimieras Vilčinskis (J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.),
Vilniaus Šnipiškių priemiesčio vaizdas ir Išganytojo figūra prie Šv. Rapolo bažnyčios | Widok przedmiescia Snipiszek w Wilnie i figura Zbawiciela przy kosciele Sgo Rafala, 
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1885) „Vilniaus albumo“, IV ser., 1 sąs., Nr. 4. Graveris E. Finden, pagal Ivano Chruckio (1810–1885) paveikslą.
1849, pop., plieno raiž., 7,6 x 11,4. Leista Paryžiuje, Chardon ainé et Fils spaustuvėje.
Signatūra klišėje: AK: Painted on the spot by John Chrucki, AD: E. Finden“ Albertas Žametas (1819–1876, dail.),
Louis Pierre Alphonse Bichebois (1801–1850, litograf.),
Okolice Wilna. Zakret (Vilniaus apylinkės, Jėzuitų rūmai Vingio parke),
Iš J.K. Vilčinskio „Album de Vilna“, II serija, sąsiuv. 1, Nr. 6 (55), 
1849, pop., litograf., 18,4 x 26,4 (40 x 56,7). 
Leista Lemercier litografijos spaustuvėje Paryžiuje. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879),
Pranciškus Serafinietis | S. Franciszek Seraficki. Podług obrazu znayduiącego się w Kościele S. Michała pp: Bernardyniek w Wilnie. Malowanego przez Fr: Lexickiego Braciszka Zakonu 00: Bernardynów, około 1664.
P. Leksickio  (m. 1668 Gardine) paveikslo „Pranciškus Serafinietis“, skirto šv. Mykolo bažnyčiai Vilniuje, reprodukcija plieno raižinyje. Iš  J.K. Vilčinskio „Vilniaus albumo“, 4 serija, Nr. 25, dedikuota Konstantinui Nezabitauskui. Spausta Paryžiuje, Drouart grafikos spaustuvėje.
1850, plieno raiž., 20 x 13,
Sign. klišėje AD: monograma AO Napoleonas Orda (1807–1883), 
Vilnius. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto žmonos Barboros Radvilaitės rūmų liekanos. Nugriautos 1828 m. Pagal J. C.  Rosio piešinį.,
Iš Napoleono Ordos Lenkijos istorinių vietovių albumo, ser. II, nr. 77,
1875,  pop., tonuota litograf., 29/19,7 x 42/28
Išleista Varšuvoje, Maksimilijono Fajanso litografijos spaustuvėje Konstantinas Gorskis (Gurskis, Konstanty Górski, 1868–1934),
Iliustracija Juozapo Ignoto Kraševskio (1812–1887) apysakai „Mistrz Twardowski: powieść z podań gminnych”,
Iki 1908, kart., al., 24 x 15,
Sign. AD: KGorski
Tikėtina, kad šie kūriniai dalyvavo 1910 m. Vilniaus dailės draugijos pavasarinėje parodoje. Adomas Daukša (?) (arba Tyburcijus Chodźka),
Vilniaus žemės ūkio ir amatų paroda Botanikos sode 1902 m.,
1902, sidabro bromido nuotrauka, 37,8 x 57,5 Kazimieras Stabrauskas (1869–1929), 
Freskos bažnyčios interjere,
~1911–1913, kart., past., 49 x 67,
Sign. AD: K. Stabrowski J. Možejko (XIX a. pab. – XX a. pr.),
Adomas Mickevičius,
Iki 1914, medis, raižymo įkaitinta adata (?) technika, 24,5 x 20,5 (su aksominiu rėmeliu – 42,5 x 38),
Sign. AD: J Možejko,
Inskripcija KP: Wilenskie Tow. Artystyczne / katalog VI–tej Wiosennej wystawy obrazòw, Wilno 1914. Pranciškus Jurjevičius (Franciszek Jurjewicz, 1849–1924), 
Basakojė valstietė,
1901, drb., al., 90 x 60,
Sign. AK: F. Jurjewicz / 1901 Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972),
Kobieta Wileńska (Vilniaus krašto moteris),
XX a. 1 d–metis, pop., past.,  68 x 50,8,
Sign. AD: Z Romer Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko, 1878–1939),
Šventojo Angelo pilis Romoje (Castel Sant‘Angelo),
~1919, pop., akv., 34,5 x 50,
Sign. AD: Buyko Roma Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko, 1878–1939),
Villa Medici Romoje,
1919, pop., akv., 32,5 x 49,
Sign. AK: B. Buyko Rome 1919 Juozapas Kamarauskas (1874–1946),
Imperatoriškojo Aničkino dvaro parkas | Садъ Императорскаго Аничковскаго дворца,
1918, pop., piešt., akv., 35 x 24,7
Sign. AD: J. Kamarauskas / 19–VIII–1918, KP: aprašymas ir sign. lenkų ir rusų kalbomis, registro Nr. 550 Juozapas Kamarauskas (1874–1946),
Imperatoriškasis Aničkino dvaras | Императорский Аничковскiй дворецъ въ Петрограде,
1918, pop., piešt., akv., 35 x 24,7
Sign. AD: J. Kamarauskas / 19–VIII–1918, KP: aprašymas ir sign. lenkų ir rusų kalbomis, registro Nr. 551 Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, 1864–po 1932),
Krymo vaizdas,
1921, drb., al., 89 x 139,5,
Sign. AK: Я. Гансон. 1921, AD: Я. Гансон Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen, 1891–1969),
Sapiegų rūmai Antakalnyje,
1927, pop., ofortas, akvatinta, 22,4 x 17,8,
Sign. AK: Palac Sapiehów na Antokolu, AD (klišėje): JHoppen fec. Vilnae 1927, (pieštuku žemiau AD): Hoppen Walter Buhe (1882–1958),
Žydų kapinės Vilniuje,
1916, pop., litograf., 33,2 x 29,
Sign. AK (klišėje): W Buhe 1916 G. Schmidt,
Vilniaus žydų kapinės (Šnipiškės),
1918, pop., akv., 10,3 x 21,5,
Sign. AK: G. Schmit / Wilna 18 Albrecht Kurd (1884–1964),
Eine Strasse im Judenviertel zu Wilna (Vilniaus gatvelė žydų kvartale),
1915, pop., litografija, 32 x 23,
Sign. AK klišėje: Kurd Albrecht / Wilna 15 Izaokas Dobrinskis (Isaac Dobrinsky, 1891–1973),
Šv. Jono gatvė,
1928, pop., past., 28,5 X 20,
Sign. AD: 28 /Dobrinsky Kozma Čiuryla (Koźma Czuryło, 1908–1951),
Medžioklė (pašautas paukštis),
1937, drb., al. ant fan., 33,4 x 43,
Sign. KP: Koźma Czurylo Janas Kačmarkievičius (Jan Kaczmarkiewicz, 1904-1983),
Moters portretas,
XX a. 3–4 d–metis, pop., piešt., 25,5 x 18,
Sign. AK: Jan Kaczmarkiewicz Edwardas Karniejus (Edward Karniej, 1890–1942),
Berniuko portretas,
1942, pop., sangv., 39,5 x 31,5,
Sign. AK: monograma 1942 Juozapas Horydas (1898 – 1939),
Portretas,
1931, pop., past., 33 X 26. Sign. AD: Jozef Horyd Wilno 31 Kristina Vrublevska (Krystyna Wróblewska, 1904–1994),
Jurgio Hopeno (Jerzy Hoppen) portetas,
1938, kart., al., 70 x 50,
Sign. AD: Kr. Wróblewska 1938 Bari Egizas (1869–1946), 
Damos su skrybėle portretas, 
1938–1946, pop., past., akv., 45,5 x 28,5 (50 x 32,5) Bari Egizas (1869–1946), 
Moters portretas, 
1938–1946, drb., al., 69 x 49. Sign. AD: B. Ikiz Ignacas Pinkas (Ignacy Pinkas, 1888–1935),
Vilija,
1929, pop., spalv. litograf., 27 x 33,5,
Sign. AK: Ignacas Pinkus Marijonas Kulieša (Marian Kulesza, 1878–1943), 
Natiurmortas su vaisiais, gėlėm ir puodeliu,
1931, fan., al., 75 x 97,
Sign. AD: M. Kulesza 31 Aušros Vartų Dievo Motina,
Pagal dail. E. Iskrzyński paveikslą
XX a. 3-4 d – metis, pop., poligraf., 49 x 34,5 Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876–1950),
Vilniaus panorama,
XX a. 4-as d–metis, sid. atsp., 11 x 16 Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876–1950),
Bernardinų bažnyčia nuo Bernardinų sodo,
XX a. 2–4-as d–metis, atsp. 1941–1943,  sid. atsp., 11,5 X 15,7 Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876–1950),
Šv.Onos ir Bernardinų bažnyčios ansamblis,
1912-1915, atsp. 1941–1943, sid.atsp., 11 x 16,5 Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876–1950)
Šv.Rapolo bažnyčia,
XX a. 2–3-as d–metis, atsp. 1937, sid. atsp., 11 x 15,5 Kazys Daugėla (1912–1999), 
Vartai prie Kalvarijų bažnyčios,
1939/~1980, pop., sidabro bromido atsp., 27 x 34,8
Reprodukuota in: XX a. Lietuvos fotografijos antologija 1, sud. S. Žvirgždas, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fondas, 2011, p. 148; K. Daugėla, Išeiviai iš Lietuvos, Vilnius: Mintis, 1992, p. 66. Kazys Daugėla (1912–1999), 
Angelas (Vilniaus bažnyčioje),
1939/~1980, pop., sidabro bromido atsp., 31,2 x 27,1 Lietuvos kariuomenė įžengia į jos amžinąją sostinę Vilnių 1939 m. spalio 28 d.,
Išleido S. Kuprevičius. „Spindulio“ giliaspaudė. 18 x 27,7 Timonas Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski, 1882–1965),
Gėlės vazoje,
XX a. 4 d-metis, pop., guaš., 49,5 x 27,
Sign. AD: Tymon
Civitas Vilnensis. Vilnius ir vilniečiai iki 1945 m.
.